Kemsteel.com
КОНТАКТ
Slideshow image
Основни дейности
.
.
.
Бази
НАЧАЛО ЗА НАС ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ БАЗИ КОНТАКТ

   
 

ОБЯВА

от КЕМСТИЙЛ ЕООД

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за рециклиране на бракувани кораби в имот с идентификатор 63427.8.417 по плана на ИПЗ, гр. Русе ”.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Русе или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

Обявата е публикувана на 28.11.2018 г.


“Кемстийл” ЕООД

. ФИРМЕН ПРОФИЛ
   
 

Фирма “Кемстийл” ЕООД е основана през 1997 г. Основната дейност на фирмата е търговия с метални отпадъци, всички видове опаковки. Постепенно се утвърждава като една от водещите фирми в търговията със скрап.

Развива търговска дейност в химическата промишленост, основно в дезинфекцията на води.

Фирма “Кемстийл” ЕООД разполага с изключително разнообразна техника за обработка и транспорт на метални отпадъци и стъклени опаковки.

“Кемстийл” ЕООД притежава Разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци No: 10-ДО-652-00 / 29.04.2013


   
. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
   
 

- скрап от черни и цветни метали
- отпадъци от опаковки
- черни метали
- дезинфекция на води

   
.

БАЗИ

   
  - София
- Русе
- Кърджали
   .
София, 1407, ул. "БАНАТ" 10,
тел.: 02 / 962 22 56; факс 02 / 868 92 59
Kemsteel@Kemsteel.com , www.Kemsteel.com
©1997 - 2014 Кемстийл ООД
НАЧАЛО  |  ЗА НАС |  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ |  БАЗИ  |  КОНТАКТ